سوئیچ سیسکو سری 2950 دست دوم یکی از سوئیچ های مناسب فضاهای کاری متداول، شبکه های زیر ساختی و محیط های دانشگاهی می باشد.

این سری پهنای باند را تا 108 گیگابیت بر ثانیه و پهنای باند سوئیچینگ را تا 216 گیگابیت در ثانیه ارائه می دهد.

سوئیچ سیسکو 2950 شامل سری های سوئیچ سیسکو C2950، سوئیچ سیسکو C2950C، سوئیچ سیسکو C2950G، سوئیچ سیسکو C2950SX ، سوئیچ سیسکو C2950LRE ، سوئیچ سیسکو C2950T می باشد.