آی پی فون های سیسکو سری 8800 سیسکو Cisco 

تلفن سیسکو سری 8800 در رده سازمانی می باشند که خوش صدایی، اتکاپذیری، امنیت و مقیاس پذیری ارتباط صوتی از ویژگی های آن ها می باشد و از فناوری Intelligent Proximity سیسکو پشتیبانی می کنند. کاربری آسان و توانمندی آی پی فون های سیسکو Cisco بهره وری شخصی شما را افزایش می دهند.

آی پی فون های سیسکو سری 8800 از سری آی پی فون های زیر تشکیل می شوند :

آی پی فون سیسکو 8811 | تلفن سیسکو 8811 |  آی پی فون سیسکو 8821 | تلفن سیسکو 8821 | آی پی فون سیسکو 8831تلفن سیسکو 8831 | آی پی فون سیسکو 8841 | تلفن سیسکو 8841 | آی پی فون سیسکو 8845 | تلفن سیسکو 8845 |  آی پی فون سیسکو 8851 | تلفن سیسکو 8851 |  آی پی فون سیسکو 8861 | تلفن سیسکو 8861 |  آی پی فون سیسکو 8865 | تلفن سیسکو 8865

نمایش دادن همه 9 نتیجه