پایه Footstand سیسکو آکبند

اگر بخواهید اکسپنشن ماژول سیسکو را به آی پی فون خود متصل کنید به تک پایه Footstand نیاز پیدا می کنید، فوت استند پایه آی پی فون سیسکو برای آی پی فون های سری 7900 طراحی شده است که این فوت استند ها به دو دست تک پایه و دو پایه تقسیم می شود

نمایش 9 24 36

پایه فوت استند سیسکو دوبل

تومان1,000,000 (ریفربیشد)
نیم نگاهی به محصول پایه فوت استند سیسکو دوبل DOUBLE FOOTSTAND آکبند اگر بخواهید دو اکسپنشن ماژول سیسکو را به آی پی فون خود متصل کنید به پایه فوت استند تلفن سیسکو و یا Double Footstand نیاز پیدا می کنید. سازگاری سازگار با اکسپنشن ماژول سیسکو 7914، اکسپنشن ماژول سیسکو 7915 و اکسپنشن ماژول سیسکو 7916
  • اکسپنشن ماژول 7914 سازگار با آی پی فون های 7960، 7961، 7970، یا 7971
  • اکسپنشن ماژول 7915 یا 7916 سازگار با آی پی فون های 7962، 7965، و 7975

تک پایه سیسکو SINGLE FOOTSTAND آکبند

تومان850,000 (آکبند)
نیم نگاهی به محصول تک پایه سیسکو SINGLE FOOTSTAND آکبند اگر بخواهید اکسپنشن ماژول سیسکو را به آی پی فون خود متصل کنید به تک پایه تلفن سیسکو Single Footstand نیاز پیدا می کنید. سازگاری سازگار با اکسپنشن ماژول سیسکو 7914، اکسپنشن ماژول سیسکو 7915 و اکسپنشن ماژول سیسکو 7916
  • اکسپنشن ماژول 7914 سازگار با آی پی فون های 7960، 7961، 7970، یا 7971
  • اکسپنشن ماژول 7915 یا 7916 سازگار با آی پی فون های 7962، 7965، و 7975