آموزش شبکه و سیسکو

فناوری StackWise استک وایز در مقابل StackWise Plus

فناوری StackWise استک وایز در مقابل StackWise Plus

فناوری StackWise استک وایز در مقابل StackWise Plus

StackWise Plus حالت پیشرفته تر StackWise است که سوئیچ های سری ۳۷۵۰-E و ۳۷۵۰-X از آن می توانند استفاده کنند. دو تفاوت عمده این دو تکنولوژی در زیر آمده است.

فناوری StackWise استک وایز در مقابل StackWise Plus

۱٫ برای پاکت های Unicast تکنولوژی StackWise Plus‌ از حالت Destination Stripping‌استفاده می کند،

اما برای سایر حالت ها (Multicast & Broadcast) مثل تکنولوژی StackWise‌ از حالت Source Strippingاستفاده می کند.

Source Stripping یعنی وقتی که پاکت روی ring فرستاده می شود به سمت مقصد عبور داده می شود سپس در ring‌می چرخد تا دوباره به مبدا برسد. پس پهنای باند در ring استفاده می شود.

حتی اگر پاکت برای پورت همان سوئیچ قرار باشد که فرستاده شود باز هم در ring باید بچرخد تا به مقصد برسد.

اما در حالت Destination Source‌پاکت هنگامی که به مقصد می رسد از روی ringبرداشته می شود در نتیجه پهنای باند ring برای استفاده آزاد باقی می ماند.

این مساله باعث می شود که پرفورمنس Stack به ۶۴ Gbps در دو طرف برسد.

این توانایی باعث می شود که پهنای باند برای استفاده مجدد مورد استفاده قرار گیرد.

فناوری StackWise استک وایز در مقابل StackWise Plus

فناوری StackWise استک وایز در مقابل StackWise Plus

در StackWise Plus سوئیچ ها می توانند Switching محلی داشته باشند.

فناوری StackWise استک وایز در مقابل StackWise Plus

فناوری StackWise استک وایز در مقابل StackWise Plus

می توان سوئیچ های سری ۳۷۵۰ و ۳۷۵۰-X و ۳۷۵۰-E را با یکدیگر Stack نمود،

در این حالت سوئیچ ۳۷۵۰-X یا ۳۷۵۰-E با حالت StackWise شروع به مذاکره می کنند

و قابلیت Destination Stripping را از دست می دهند در حالی که هنوز قادرند Switching محلی را داشته باشند.

نکته قابل توجه این است که در حالت استفاده از تکنولوژی Stackwise Plus پهنای باند ۶۴Gbps است

اما زمانی که سوئیچ های سری ۳۷۵۰ و ۳۷۵۰-X و ۳۷۵۰-E را با یکدیگر Stack می کنیم

به دلیل این که از تکنولوژی Stackwise استفاده می شود پهنای باند به ۳۲Gbps تقلیل می یابد.

منبع:pooyeco.net

بازگشت به لیست

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید